Veelgestelde vragen | Verlof

Je vraagt je verlof aan bij de klant én bij Q Jobs. Je verlof wordt enkel door de klant goedgekeurd. Je vakantie-attest stuur je ook naar de klant en naar Q Jobs op.

Het aantal verlofdagen waar je dit kalenderjaar recht op hebt wordt bepaald aan de hand van je gepresteerde (of gelijkgestelde) dagen van het voorbije kalenderjaar.

Als bediende ontvang je van Q Jobs wekelijks “pro rata” je enkel en dubbel vakantiegeld (vooraf dus) samen met je loon.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld betaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (in mei ontvangen ze een brief van de RJV). Voor vragen i.v.m. het aantal dagen waar ze recht op hebben kan je dus altijd contact opnemen met de RJVhttps://www.rjv.fgov.be/nl

Vakantiedagen die je neemt als uitzendkracht zijn op het moment van opname zelf dus steeds onbetaald. 

Je vraagt je verlof aan bij de klant én bij Q Jobs. Je verlof wordt enkel door de klant goedgekeurd. Je vakantie-attest stuur je ook naar de klant en naar Q Jobs op.

Je hebt enkel recht op de inhaalrustdagen bouw (uitbetaald door Constructiv) indien je op de werkdag voorafgaand aan de inhaalrustdag gewerkt hebt, ziek was (met geldig doktersattest) of werkloos was wegens slecht weer.

Onwettige afwezigheid, verlof of economische werkloosheid de werkdag voor de inhaalrustdag geven geen recht op de inhaalrustdag.

De inhaalrustdagen zijn verplicht op te nemen (niet vrij te bepalen door de klant of uitzendkracht):

Inhaalrustdagen 2023
Op basis van KB nr. 213 en CAO:
• Dinsdag 3 januari 2023 ( K.B.)
• Woensdag 4 januari 2023 ( K.B.)
• Donderdag 5 januari 2023 ( K.B.)
• Vrijdag 6 januari 2023 ( K.B.)
• Vrijdag 19 mei 2023 ( K.B.)
• Maandag 14 augustus 2023 ( K.B.)
• Maandag 30 oktober 2023 ( CAO)
• Dinsdag 31 oktober 2023 ( CAO)
• Dinsdag 26 december 2023 ( CAO)
• Woensdag 27 december 2023 ( CAO)
• Donderdag 28 december 2023 ( CAO)
• Vrijdag 29 december 2023 ( CAO)