Veelgestelde vragen | Verlof

Het recht op vakantiedagen als uitzendkracht in het lopend kalenderjaar wordt bepaald door het aantal gewerkte (en gelijkgestelde) dagen van het vorig kalenderjaar. Verlof wordt steeds opgenomen in samenspraak tussen de uitzendkracht en de klant. Verwittig ook steeds je Q Jobs-kantoor zodat zij hiermee rekening kunnen houden in je contract en verloning.

Als bediende ontvang je van Q Jobs wekelijks “pro rata” je enkel en dubbel vakantiegeld (vooraf dus) samen met je loon.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld betaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (in mei ontvangen ze een brief van de RJV). Voor vragen ivm het aantal dagen waar ze recht op hebben dienen ze dus altijd contact op te nemen met de RJVtel (+32) 02 627 97 60.

Belangrijk: vakantie is dus steeds onbetaald op het moment van opname.

Het recht op feestdagen hangt af van een aantal wettelijke voorwaarden (anciënniteit/onderbreking/werkregime/verplaatste feestdagen die in het weekend vallen enz…).

Q Jobs zal nagaan of je recht hebt op een feestdag en steeds de wettelijke regels volgen.