handjeklap-team

Veiligheid start bij jezelf

Vandaag is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk: iedereen moet immers in veilige en gezonde omstandigheden zijn job kunnen uitoefenen. Maar waar ben je zelf verantwoordelijk voor en wat kan je verwachten van je uitzendkantoor of werkgever? Wij lichten het graag toe. 

Uitzendkantoor

Q Jobs als uitzendkantoor en al onze consulenten zorgen ervoor dat wij beschikken over de juiste (veiligheids-)informatie over het bedrijf of de klant waar wij mee samenwerken. Op die manier kunnen wij de uitzendkrachten of kandidaten voldoende en correct inlichten over de taken die zij gaan uitvoeren en de werkomstandigheden waarin ze hun job gaan uitoefenen. 

Werknemer

Als je start als uitzendkracht bij een nieuwe werkgever ontvang je een werkpostfiche. In deze werkpostfiche staat verdere informatie over de arbeidsplaats en het takenpakket. Als werknemer ben je zelf verantwoordelijk om de correcte veiligheidsinstructies op de werkvloer na te leven. 

Klant/werkgever

Als werkgever geef je bij de start van elke nieuwe uitzendkracht een onthaal met veiligheidsinstructies en specifieke informatie. Indien het nodig is voor het uitoefenen van de functie, wordt er een interne opleiding voorzien voor het gebruik van specifieke toestellen of vervoersmiddelen. Het is immers belangrijk dat de uitzendkracht zo goed mogelijk op de hoogte is van het gebruik hiervan. 

Verdere veiligheidsopleidingen zoals VCA-basis of VCA-VOL eventueel gecombineerd met specifieke attesten voor het besturen van een vorkheftruk, rolbrug of reachtruck worden aangeboden op verzoek van de klant en verhogen het veiligheidsbewustzijn van elke deelnemer.

Waar streven we samen naar? 

De uiteindelijke doelstelling van deze aandacht voor veiligheid en gezondheid op het werk? We willen immers dat iedereen even veilig en gezond naar huis kan gaan nadat hij/zij is aangekomen op de werkplek. 

mannen-op-stelling-met-veiligheidsvest

Wist je dat…

… Q Jobs een VCU-kantoor is en dat wij uitzendkrachten mogen uitzenden aan gebruikers met een VCA-certificaat? Zo krijgen onze klanten de garantie dat wij als uitzendkantoor op een bewuste en veilige manier omgaan met de mogelijke risico’s waaraan uitzendkrachten op het werk worden blootgesteld.

… er in elk VCU-kantoor van Q Jobs minstens één VIL-gecertificeerde consulent (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden) moet werken?

Deel dit artikel: